Oferujemy pełną obsługę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, osobowych, finansowych, życiowych…
Obok standardowych produktów ubezpieczeniowych proponujemy nowoczesne pakiety ubezpieczeniowe. Nasza oferta skierowana jest do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, instytucji.

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

• STU ERGO HESTIA S.A.
• ALLIANZ POLSKA S.A.
• TU GOTHAER S.A.
• TU INTERRISK S.A.
• UNIQA TU S.A.
• TU COMPENSA S.A.
• TUW TUZ
• BTA BALCIA
• ALIANZ Polska S.A.
• TuiR WARTA S.A.
• T.U. AVIVA S.A.
• PROAMA T.U. S.A.
• T.U. AXA S.A.
• CONCORDIA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
• TU LIBERTY DIRECT
• POLISA ŻYCIE S.A.
• SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.
• AXA Życie TU S.A.
• ALIANZ Polska Życie S.A.
• STU na Życie ERGO HESTIA
• UNICA TU na Życie S.A.
• TU COMPENSA Życie S.A.
• SIGNAL IDUNA Życie Polska S.A.
• TUiR Warta Życie

Ubezpieczenia komunikacyjne:
•  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
• ZIELONA KARTA
• OC graniczne
• Pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (AUTOCASCO)
• Wyposażenie dodatkowe
• Od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdów mechanicznych
• ATRAKCYJNE pakiety na nowo zakupione pojazdy dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych
• Asistance

Ubezpieczenia mienia:
• od ognia i innych zdarzeń losowych
• od kradzieży z włamaniem i rabunku
• mieszkań
• domków letniskowych
• obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
• ogólnej, podmiotów gospodarczych
• za produkt
• osób fizycznych w życiu prywatnym
• z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, wychowawcy, instruktora
• z tytułu wykonywania zawodu architekta, projektanta i inżyniera budowlanego
• z tytułu wykonywania zawodu lekarza, farmaceuty lub innego zawodu w służbie zdrowia
• obowiązkowe ubezpieczenie doradców podatkowych, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, rzeczników patentowych

Ubezpieczenia osobowe:
• następstw nieszczęśliwych wypadków
• kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą

Ubezpieczenia finansowe:
• spłaty należności celnych i podatkowych
• gwarancja zapłaty wadium
• gwarancja dobrego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek

Ubezpieczenia transportowe:
• odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
• odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
• ładunków w transporcie krajowym (CARGO krajowe)
• ładunków w transporcie międzynarodowym (CARGO międzynarodowe)
• ładunków w transporcie morskim (CARGO morskie)

Ubezpieczenia techniczne:
• ryzyk budowlanych
• ryzyk montażowych
• maszyn i urządzeń od uszkodzeń
• sprzętu elektronicznego od uszkodzeń
• maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych
• sprzętu i maszyn budowlanych

Ubezpieczenia życiowe:
• indywidualne
• grupowe (zakłady pracy) od 3 pracowników

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8:00 - 16:00

Wtorek

8:00 - 16:00

Środa

8:00 - 16:00

Czwartek

8:00 - 16:00

Piątek

8:00 - 16:00

Sobota

-

Niedziela

-

Adres

Nasz adres:

ul. Krakowska 5 lok. 309, 15-875 Białystok

GPS:

53.133152866903, 23.146486791168

Przycisk kontaktu