Nauka języka angielskiego Metodą Callana jest szybka i przyjemna!

Metoda Callana jest metodą nauczania stworzoną specjalnie w celu doskonalenia języka angielskiego w atmosferze intensywnych ćwiczeń.Metoda Callana uczy angielskiego w sposób starannie zaplanowany, z systematycznymi powtórkami i utrwalaniem materiału. Lekcje obejmują dużo praktycznej nauki wymowy oraz rozumienia ze słuchu, a także czytania i pisania utrwalającego zdobytą wiedzę.

W metodzie Callana nauczyciel mówi szybko, aby trenować rozumienie języka angielskiego, wypowiadanego z naturalną prędkością. Dzięki temu wszyscy uczniowie muszą być przez cały czas skoncentrowani.

5 najważniejszych faktów dotyczących Metody Callana:

Fakt 1) Metoda Callana uczy w naturalny, bezpośredni sposób: Każdy z nas nauczył się języka ojczystego i każdy z nas może nauczyć się języka obcego! Dziecko najpierw słucha, potem nieudolnie powtarza słowa, po jakimś czasie zaczyna wymawiać je poprawnie i potrafi użyć ich we właściwym kontekście, uczy się czytać i pisać. Na kursach Metodą Callana zachowywana jest ta sama, naturalna kolejność poznawania języka obcego.

Fakt 2) Metoda Callana pozwala na opanowanie języka angielskiego szybciej niż inne metody: Nauka języka angielskiego Metodą Callana odbywa się szybko m.in. dlatego, że lekcje są doskonale zorganizowane, skuteczne i pracowite. Nie ma marnowania czasu. 12 etapów Metody Callana obejmuje ponad 6000 angielskich słów, zwrotów i wyrażeń idiomatycznych, które umożliwiają bardzo swobodną komunikację w języku angielskim (dla porównania: przeciętny Amerykanin lub Brytyjczyk w codziennej komunikacji posługuje się liczbą ok. 4000 słów).

Fakt 3) Metoda Callana to duża oszczędność finansowa: Jako że Metoda Callana znacznie redukuje czas nauki potrzebny na osiągnięcie płynności językowej (poziom B2), tym samym pozwala zaoszczędzić duże pieniądze. Oszczędność czasu i pieniędzy wynika z faktu, że w Metodzie Callana studenci mówią od czterech do dziesięciu razy więcej niż w każdej innej metodzie nauczania.

Fakt 4) Uczenie się szybko oznacza także uczenie się dobrze: Niektórzy obawiają się, że jeśli proces nauki będzie postępował szybko, to równie szybko nastąpi zapominanie partii materiału. Uczenie się z dużą szybkością takich przedmiotów jak historia czy geografia mogłoby być rzeczywiście nieporozumieniem, ale języka najlepiej uczyć się szybko. Owa prędkość w mówieniu i rozumieniu stanowi sedno opanowania języka.

Fakt 5) Metoda Callana jest odpowiednia dla studentów w każdym wieku:
Metoda Callana może zapewnić doskonałe wyniki zarówno małym dzieciom, jak i starszym ludziom, niezależnie od pochodzenia kulturowego czy wykonywanego zawodu. Uczenie się języka do poziomu B2 nie jest zajęciem akademickim, jest raczej podobne do uczenia się pisania na klawiaturze komputera ? każdy może to robić.

Najczęściej powtarzane mity o Metodzie Callana:

Mit 1) Metoda Callana jest przestarzała Podręczniki wykorzystywane obecnie przez szkoły z akredytacją Callan Method Organisation zostały wydane w roku 2013 (etapy 1-12), w roku 2014 (Callan for Business) oraz w sierpniu 2015 (Callan for Kids) ? wszystkie są oparte na aktualnym i praktycznym słownictwie oraz konstrukcjach gramatycznych niezbędnych do używania języka w stopniu zaawansowanym.

Mit 2) W Metodzie Callana nie ma prac domowych Metoda Callana główny nacisk kładzie na intensywną pracę na zajęciach, ale prace domowe to integralna część skutecznej nauki języka angielskiego. Dzięki nauce w domu, przyswajanie materiału przebiega jeszcze szybciej, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Mit 3) Metdoda Callana nie uczy gramatyki, pisania i czytania Metoda Callana uczy wszystkich sprawności językowych, z zachowaniem odpowiednich proporcji. Największy nacisk kładziony jest na płynność wypowiedzi oraz rozumienie ze słuchu (dwie najczęściej używane sprawności w życiu zawodowym i prywatnym). 12 etapów Metody Callana obejmuje wszystkie najistotniejsze zagadnienia gramatyczne ? czasy przeszłe, przyszłe i teraźniejsze, czasowniki modalne, tryby warunkowe, stronę bierną, mowę zależną, a także zagadnienia, których często nie mamy możliwości poznać na standardowych kursach ogólnojęzykowych, tj. inwersję stylistyczną, mieszane okresy warunkowe oraz zasady gramatyczne dotyczące czasowników złożonych ? wszystko to ćwiczone w praktyce, najpierw w mowie, potem w piśmie oraz na bezpłatnej platformie internetowej.

Opening Hours

Monday

08:00 - 20:00

Tuesday

08:00 - 20:00

Wednesday

08:00 - 20:00

Thursday

08:00 - 20:00

Friday

08:00 - 20:00

Saturday

09:00 - 14:00

Sunday

09:00 - 14:00