Godziny otwarcia:
pn.-pt. od 7.30 do 15.30
1.Komórka Organizacyjna: Sekretariat Komendanat Wojewódzkiego PSP
Telefon/Fax: 085 653 73 28, 085 653 76 40, 085 743 54 16, 085 653 72 16,
E-mail: kwpsp@straz.bialystok.pl
2.Komórka Organizacyjna: Wydział Organizacji i Nadzoru
Telefon/Fax: 085 677 27 54, 085 677 27 86,
E-mail: kwpsp.wo@straz.bialystok.pl
3.Komórka Organizacyjna: Wydział Kadr
Telefon/Fax: 085 677 27 62, 085 677 27 55, 085 677 27 25,
E-mail: kwpsp.wk@straz.bialystok.pl
4.Komórka Organizacyjna: Wydział Finansów
Telefon/Fax: 085 677 27 56, 085 677 27 69, 085 677 27 68, 085 677 27 67, 085 677 27 36,
E-mail: kwpsp.wf@straz.bialystok.pl
5.Komórka Organizacyjna: Wydział Operacyjny
Telefon/Fax: 085 677 27 61, 085 677 27 71, 085 677 27 74, 085 677 27 24,
E-mail: kwpsp.wr@straz.bialystok.pl,
kwpsp.wr2@straz.bialystok.pl
6.Komórka Organizacyjna: Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa
Telefon/Fax: 085 653 73 41, 085 677 27 50, 085 653 74 44, 085 677 36 54,
E-mail: wskr@straz.bialystok.pl
7.Komórka Organizacyjna: Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy
Telefon/Fax: 085 677 27 59, 085 677 27 73,
E-mail: kwpsp.wz@straz.bialystok.pl
8.Komórka Organizacyjna: Ośrodek Szkolenia / Wydział Doskonalenia Zawodowego
Telefon/Fax: 085 677 27 44,
E-mail: kwpsp.ws@straz.bialystok.pl
9.Komórka Organizacyjna: Baza w Lapach
Telefon/Fax: 085 715 27 61, 085 715 33 65,
E-mail: sdf.lapy@straz.bialystok.pl
10.Komórka Organizacyjna: Baza w Supraślu
Telefon/Fax: 085 718 31 23, 085 677 27 30,
E-mail: sdf.suprasl@straz.bialystok.pl
11.Komórka Organizacyjna: Wydział Kwatermistrzowski
Telefon/Fax: 085 677 27 76, 085 677 27 70, 085 677 27 80, 085 677 27 14, 085 677 27 63,
E-mail: kwpsp.wl@straz.bialystok.pl
12.Komórka Organizacyjna: Wydział Techniczny
Telefon/Fax: 085 677 27 58, 085 677 27 77, 085 677 27 75, 085 677 27 05,
E-mail: kwpsp.wt@straz.bialystok.pl
13.Komórka Organizacyjna: Sekcja Zamóweń Publicznych
Telefon/Fax: 085 677 27 66,
E-mail: kwpsp.wzp@straz.bialystok.pl
14.Komórka Organizacyjna: Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
Telefon/Fax: 085 677 27 72,
E-mail: kwpsp.win@straz.bialystok.pl

Address & Contact

Our Address

ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok

GPS

1, 1

Telephone