Zasięg: część miasta Białystok – Antoniuk, Bacieczki, Bażantaria, Białostoczek, Dziesięciny, Leśna Dolina, Marczuk, Nowe Miasto, Piaski, Starosielce, Słoneczny Stok, Śródmieście, Wysoki Stoczek, Zielone WzgórzaGodziny otwarcia:
pn., czw. od 8.30 do 16.30
wt., śr., pt. 7.30 do 15.30
1.Kierownictwo:
a)Imię i nazwisko: Małgorzata Sokół-Kreczko
Stanowisko: Naczelnik US
Telefon bezpośredni: 085 878 41 72
Numer pokoju: 504
Adres e-mail: Malgorzata.Sokol-Kreczko@pd.mofnet.gov.pl
b)Imię i nazwisko: Irena Skwarska
Stanowisko: Z-ca Naczelnika US
Telefon bezpośredni: 085 878 41 71
Numer pokoju: 700
Adres e-mail: Irena.Skwarska@pd.mofnet.gov.pl
c)Imię i nazwisko: Maria Suszczyńska
Stanowisko: Z-ca Naczelnika US
Telefon bezpośredni: 085 878 41 12
Numer pokoju: 504
Adres e-mail: Maria.Suszczynska@pd.mofnet.gov.pl
d)Imię i nazwisko: Emilia Żemojduk
Stanowisko: Główny Księgowy
Telefon bezpośredni: 085 878 42 85
Numer pokoju: 800
Adres e-mail: Emilia.Zemojduk@pd.mofnet.gov.pl
2.Komórki organizacyjne:
a)Imię i nazwisko: Mirosława Nazarko
Stanowisko: Kierownik Działu I-Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Telefon: 085 878 41 62
Numer pokoju: 601
Adres e-mail: Miroslawa.Nazarko@pd.mofnet.gov.pl
b)Imię i nazwisko: Janina Minta
Stanowisko: Kierownik Referatu-Podatek dochodowy od osób prawnych
Telefon:085 878 42 652
Numer pokoju:811A
Adres e-mail: Janina.Minta@pd.mofnet.gov.pl
c)Imię i nazwisko: Barbara Połchowska
Stanowisko: Kierownik Działu III-Podatek dochodowy od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
Telefon: 085 878 41 30
Numer pokoju: 500
Adres e-mail: Barbara.Polchowska@pd.mofnet.gov.pl
d)Imię i nazwisko: Maria Kuklicz
Stanowisko: Kierownik Działu IV-Podatki majątkowe i opłaty
Telefon: 085 878 41 70
Numer pokoju: 213
Adres e-mail: Maria.Kuklicz@pd.mofnet.gov.pl
e)Imię i nazwisko: Dorota Chartanowicz
Stanowisko: Kierownik Działu V-Kontrola podatkowa
Telefon: 085 878 41 39
Numer pokoju: 910
Adres e-mail: Dorota.Chartanowicz@pd.mofnet.gov.pl
f)Imię i nazwisko: Halina Dębrowska
Stanowisko: Kierownik Działu VI-Rachunkowość podatkowa
Telefon: 085 878 41 51
Numer pokoju: 806
Adres e-mail: Halina.Debrowska@pd.mofnet.gov.pl
g)Imię i nazwisko: Agnieszka Kosakowska
Stanowisko: Kierownik Referatu-Ewidencja i identyfikacja podatników
Telefon: 085 878 41 59
Numer pokoju: 1001
Adres e-mail: Agnieszka.Kosakowska@pd.mofnet.gov.pl
h)Imię i nazwisko: Hanna Kazberuk
Stanowisko: Kierownik Działu VIII-Egzekucja
Telefon: 085 878 41 76
Numer pokoju: 300
Adres e-mail: Hanna.Kazberuk@pd.mofnet.gov.pl
i)Imię i nazwisko: Andrzej Nieborak
Stanowisko: Oskarżyciel Skarbowy-Wieloosobowe stanowisko d/s karnych skarbowych
Telefon: 085 878 41 92

Numer pokoju: 312A
Adres e-mail: Andrzej.Nieborak@pd.mofnet.gov.pl

i)Imię i nazwisko: Ewa Czeremcha
Stanowisko: Kierownik Działu d/s orzecznictwa i interpretacji
Telefon: 085 878 41 31

Numer pokoju: 612A
Adres e-mail: Ewa.Czeremcha@pd.mofnet.gov.pl

3.Konta Bankowe:

95101010490071392221000000podatek dochodowy od osób prawnych

45101010490071392222000000podatek od towarów i usług, podatek od gier

92101010490071392223000000podatek dochodowy od osób fizycznych

86101010490071392227000000pozostałe podatki: karta podatkowa, opłata skarbowa, spadki i darowizny

Adres & Kontakt

Nasz adres

ul. Świętojańska 13, 15-219 Białystok

GPS

1, 1