POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

NAJWIĘKSZA UCZELNIA TECHNICZNA PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI

Założona w 1949 roku Politechnika Białostocka, jest obecnie nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem akademickim, z ponad 60-letnim doświadczeniem w procesie kształcenia kadr naukowych i technicznych. Uczelnia jest centrum technologicznym regionu, a jej absolwenci są poszukiwani na rynkach pracy w kraju i za granicą.

Na 7 wydziałach Politechnika Białostocka kształci obecnie ponad 12 000 studentów. Studia odbywają się w systemie trzystopniowym, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia oferuje atrakcyjne kierunki kształcenia, odpowiadające zarówno oczekiwaniom studiujących, jak i potrzebom gospodarki. Absolwenci i osoby pragnące poszerzyć swoje kompetencje znajdą tu bogatą ofertę studiów podyplomowych.

Kandydatom na studia proponujemy:
• 26 kierunków kształcenia na studiach inżynierskich i licencjackich
• 19 kierunków studiów magisterskich (tryb stacjonarny i niestacjonarny)
• studia doktoranckie (III stopnia)
• studia podyplomowe

Naszym studentom oferujemy:
• kursy wyrównawcze z matematyki na I roku studiów
• ponad 2 tysiące miejsc w akademikach na terenie kampusu
• program wymiany krajowej – Mostech oraz międzynarodowej – Erasmus
• działalność w samorządzie studentów
• realizowanie pasji w licznych studenckich agendach i kołach naukowych, sekcjach sportowych AZS
• biuro zawodowej promocji studentów i absolwentów PB “Biuro Karier”
• zorganizowany system stypendialny

Mamy:
• doświadczoną kadrę naukową
• rozbudowaną bazą laboratoryjną i specjalistyczne pracownie
• skomputeryzowaną Bibliotekę z największym księgozbiorem naukowo-technicznym w regionie.
• nowoczesną bazę sportową z halą sportową, siłownią i kortami tenisowymi

Uczelniane media: Radio Akadera 87,7 FM, pismo “Życie Politechniki”, Naukowa Interaktywna Telewizja HD Platon TV

Politechnika Białostocka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w siedmiu dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektronika, elektrotechnika, informatyka, inżynieria środowiska oraz mechanika.

Ponadto Politechnika Białostocka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w czterech dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektrotechnika oraz mechanika.

Uczelnia współpracuje z ponad 120 ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. W ramach umów naukowo-badawczych oraz dydaktycznych uczelniani naukowcy biorą udział w projektach krajowych i zagranicznych. Udział studentów w programach Mostech i Erasmus, umożliwia odbycie części studiów poza Politechniką Białostocką.

Politechnika Białostocka organizuje lub współorganizuje krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, debaty oraz imprezy promocyjne, takie jak: Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, Białostocki Salon Maturzystów, Dzień Otwarty tylko dla Dziewczyn, Dni Otwarte na PB, Targi Pracy.

Politechnika Białostocka dysponuje przestronnymi pomieszczeniami (aule, sale wykładowe), specjalistycznymi pracowniami i laboratoriami naukowymi. Zapraszamy do skorzystania z przestronnych pomieszczeń Akademickiego Centrum Sportu oraz klimatyzowanej, wyposażonej w profesjonalny sprzęt audiowizualny Auli Dużej na 614 osób, a także z ponad 2400 miejsc w domach studenckich. Uczelnia dysponuje także położonym w pobliżu granicy litewskiej, ośrodkiem wypoczynkowym “Dwór Mejera” nad jeziorem Hołny.

OFERTA EDUKACYJNA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Wydział Architektury
• architektura i urbanistyka (studia I i II stopnia)
• architektura wnętrz (studia I i II stopnia)
• grafika (studia I stopnia)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
• architektura krajobrazu (studia I i II stopnia)
• biotechnologia (studia I stopnia)
• budownictwo (studia I, II i III stopnia)
• ekoinżynieria (studia I stopnia)
• gospodarka przestrzenna (studia I i II stopnia)
• inżynieria środowiska (studia I, II i III stopnia)
• inżynieria rolno-spożywcza i leśna – kierunek prowadzony wspólnie z WM (studia I stopnia)

Wydział Elektryczny
• ekoenergetyka – kierunek prowadzony wspólnie z WBiIŚ i WM( studia I i II(1) stopnia)
• elektronika i telekomunikacja (studia I, II i III stopnia)
• elektrotechnika (studia I, II i III stopnia)

Wydział Informatyki
• informatyka (studia I i II stopnia)
• informatyka i ekonometria(2) (studia I stopnia)
• matematyka (studia I i II(2) stopnia)

Wydział Mechaniczny
• automatyka i robotyka (studia I i II stopnia)
• edukacja techniczno-informatyczna (studia I stopnia)
• inżynieria biomedyczna (studia I i II stopnia)
• mechanika i budowa maszyn (studia I, II i III stopnia)

Wydział Zarządzania
• broker biotechnologii(2) – kierunek prowadzony wspólnie z WBiIŚ (studia II stopnia)
• logistyka (studia I stopnia)
• turystyka i rekreacja (studia I i II stopnia)
• zarządzanie (studia I i II stopnia)
• zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I i II stopnia)
• zarządzanie i inżynieria usług(2) (studia I stopnia)

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce
• leśnictwo (studia I stopnia)

(1) – uruchomienie kierunku po uzyskaniu zgody Senatu PB
(2) – uruchomienie kierunku po uzyskaniu zgody MNiSW