Zdobądź Dobry Zawód
ZAWÓD = SAMODZIELNOŚĆ

Zapraszamy od września 2009 bezpłatna nauka w szkołach!

TECHNIKUM
• TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
• TECHNIK EKONOMISTA

Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie kompletu dokumentów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 77, pok. 203

Wymagane dokumenty:
• Podanie o przyjęcie do szkoły
• Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy matury)
• dwa zdjęcia (37 mm x 52 mm)
• zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie

Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania dla danego zawodu absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej z wykazem ocen. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwent otrzymuje dyplom z tytułem technika danego zawodu.

Uwaga! Aż 98 % naszych słuchaczy zdaje egzamin zewnętrzny!

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

Nasze atuty to:
• przyjazna atmosfera
• specjalistyczne, profesjonalne pracownie zawodowe
• życzliwa i doświadczona kadra pedagogiczna

Zapraszamy również do naszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej!

Zakłady Doskonalenia Zawodowego są, po państwowym systemie oświaty szkolnej, największą organizacją kształcącą młodzież i dorosłych. Zobowiązuje to nas do ciągłej troski o jakość kształcenia (posiadamy certyfikat zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001). Posiadamy nowocześnie wyposażoną bazą lokalową.

Do dyspozycji naszych słuchaczy oddajemy:

• sale wykładowe i konferencyjne,
• pracownię fryzjerską,
• pracownię kosmetyczną,
• pracownię masażu,
• sale językowe,
• sale komputerowe,
• salę gimnastyczną,
• siłownię.

Zapraszamy!

Address & Contact

Our Address

ul. Sienkiewicza 77, 15-002 Białystok

GPS

53.139806177096, 23.17160238538