Dyrektor Departamentu: Anna Małgorzata Orłowska
tel. 85 869 66 34

Telefony kontaktowe:
Referat Pozwoleń na Budowę – Centrum 85 869 61 76
Referat Pozwoleń na Budowę – Północ 85 869 69 10
Referat Pozwoleń na Budowę – Południe 85 869 63 95
Referat Infrastruktury Miejskiej – Pozwolenia na Budowę 85 869 62 88

Adres & Kontakt

Nasz adres

ul. Słonimska 1 , 15-950 Białystok

GPS

1, 1

Nr tel.