Wydział Mechaniczny to najstarsza jednostka akademicka Politechniki Białostockiej.

Wydział oferuje następujące kierunki studiów: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, mechatronika

Poza studiowaniem w Białymstoku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej oferuje wiele możliwości angażowania się w życie uczelni oraz stwarza niepowtarzalną szansę osobistego rozwoju.

Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej prężnie działają studenckie koła naukowe.

Adres & Kontakt

Nasz adres

ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok

GPS

53.1175096, 23.1491302

Sieć